koukou kiritsisxoliodigon  

Αναβαθμισμένη και πιο ελκυστική η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα

Πιο ελκυστική για κυνηγούς έγινε φέτος η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Κόζιακα(ΕΚΠΚ), καθώς η αρμόδια Υπηρεσία του Δασαρχείου Τρικάλων έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει προχωρήσει σε εισηγήσεις, οι οποίες πλέον υλοποιούνται από την πολιτεία.
Η κυνηγετική περίοδος στην Περιοχή άρχισε χθες στις 19 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019, με πλήθος κυνηγών απ’ όλη την Ελλάδα να έχουν ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον έκδοσης άδειας κυνηγιού.
Ο επόπτης της Κυνηγετικής Περιοχής Νίκος Μάνιος, επισημαίνει πως φέτος, μετά από πολλές προσπάθειες της Υπηρεσίας, ενσωματώθηκαν στον κανονισμό λειτουργίας οι εξής τέσσερις σημαντικές αλλαγές:
α)Σε μία ομάδα κυνηγών, το τίμημα που καταβάλλεται για τα θηράματα «ακολουθεί» την πλειονότητά της. Δηλαδή, αν για παράδειγμα είναι μία τετραμελής ομάδα με 3 Τρικαλινούς και 1 Αθηναίο, τότε, θα χρεωθούν σαν Τρικαλινοί όλοι τους(το τίμημα είναι κλιμακούμενο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του κυνηγού, με πολύ φθηνότερο για τους Τρικαλινούς). Μέχρι και πέρυσι ίσχυε η χρέωση στον πιο απομακρυσμένο, οπότε, ευνόητο είναι πως ήταν ασύμφορο για συντοπίτες να κυνηγήσουν με άλλους εκτός Νομού. Έτσι, αυτόματα η Περιοχή καθίσταται πιο ελκυστική για εκτός Τρικάλων κυνηγούς, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν σε Τρικαλινές ομάδες.
β)Δεν απαιτείται πλέον αντίτιμο για την εκγύμναση σκύλων, όπως μέχρι και πέρυσι και μπορεί να γίνει σχεδόν σε όλη την Περιοχή. Αυτό σημαίνει ένας ακόμη λόγος επίσκεψης στην ΕΚΠΚ, που συνεπάγεται περισσότεροι επισκέπτες στον Νομό μας.
γ)Θα πραγματοποιηθούν αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων στην ορεινή πέρδικα, που «μεταφράζεται» σε ακόμη έναν λόγο να έρθουν στα Τρίκαλα κυνηγοί.
δ)Στα ορεινά της Κυνηγετικής Περιοχής, δεν θα «κλείσει» η κυνηγετική περίοδος στα τέλη του ερχόμενου Δεκεμβρίου, όπως μέχρι και πέρυσι, αλλά σταδιακά, ανάλογα με το θήραμα, θα «τραβήξει» έως στα τέλη Φεβρουαρίου.
Μέσα κυνηγιού
Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του μόνο ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα ) και με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια.
Για το κυνήγι του ζαρκαδιού, του κόκκινου ελαφιού, του πλατωνιού και του αίγαγρου τα φυσίγγια υποχρεωτικά θα είναι μονόβολα. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται.
Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο σκυλιά πτερωτού θηράματος τα οποία πρέπει να υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του. Σε τομείς που δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών σε θηράματα ο επόπτης δύναται να επιτρέψει στους κυνηγούς να χρησιμοποιούν και σκυλιά Γκέκικα.
Επιτρεπόμενα θηράματα
Κατά τη θηρευτική περίοδο 2017-2018 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας, εκτός από τα θηράματα (ελάφι κόκκινο, ελάφι πλατύκερο, ζαρκάδι , αγριογούρουνο και αίγαγρο) για τα οποία ο επιτρεπόμενος θηρεύσιμος αριθμός τους είναι κατά ομάδα για κάθε κυνηγετική ημέρα.

ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΠΩΣΗ
Α/Α Είδος Θηράματος Κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες μέσα στην Ε.Κ.Π. (ΕΥΡΩ) Κυνηγοί που κατοικούν μέσα στο Νομό (ΕΥΡΩ) Κυνηγοί που κατ. εκτός Νομού, Αλλοδαποί πέραν 15ετίας, Αλλοδαποί χωρών – μελών Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) Αλλοδαποί κυνηγοί εκτός Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) Επιτρεπόμενος
Αριθμός
Θηραμάτων κατά ημέρα κυνηγίου
1 2 4 5 6 7 3
1 Φασιανός 4,00 5,00 6,00 10,00 απεριόριστος
2 Πέρδικα πεδινή 4,00 6,00 8,00 16,00 απεριόριστος
3 Πέρδικα ορεινή 4,00 6,00 8,00 16,00 2
4 Πέρδικα τσούκαρ 3,00 4,00 5,00 8,00 απεριόριστος
5 Φάσσα 2,00 3,00 4,00 8,00 5
6 Μπεκάτσα 2,00 3,00 4,00 8,00 10
7 Υδρόβια*-Παρυδάτια* 2,00 3,00 4,00 8,00 απεριόριστος
8 Μπεκατσίνι 1,50 2,00 2,50 5,00 απεριόριστος
9 Ορτύκι -Αγριοπερίστερο 1,50 2,00 2,50 5,00 απεριόριστος
10 Τσίχλες* – Κοτσύφι 1,50 2,00 2,50 5,00 απεριόριστος
11 Λαγός 12,00 18,00 24,00 48,00 1
12 Αγριογούρουνο 50,00 75,00 100,00 200,00 6**
13 Ζαρκάδι 65,00 80,00 100,00 200,00 2**
14 Ελάφι πλατύκερο (Πλατώνι) 100,00 150,00 200,00 400,00 1**
15 Αίγαγρος 100,00 150,00 200,00 400,00 1**
16 Ελάφι κόκκινο 250,00 375,00 500,00 1000,00 1**
17 Αλεπού 0,00 0,00 0,00 0,00 Απ/στος
18 Πετροκούναβο 0,00 0,00 0,00 0,00 Απ/στος
* τα θηρεύσιμα είδη που αναγράφονται στην ετήσια ρυθμιστική θήρας εκτός από το μπεκατσίνι.
** κατά ομάδα κυνηγών
Τα θηράματα 1 έως 4 είναι εκτρεφόμενα.
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Απαγορεύσεις και ποινές
Α) Δεν επιτρέπεται :
Η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας.
1. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια.
2. Η χρήση εννεαβόλων φυσιγγίων καθώς και οποιοδήποτε άλλων φυσιγγίων για θήρα Ζαρκαδιού, κόκκινου Ελαφιού, πλατωνιού, Αίγαγρου (επιτρέπεται μόνο μονόβολα).
3. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται.
4. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις ημέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα.
5. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος.
6. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε κατά τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
8. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός των καθορισμένων χώρων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα , όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος προγράμματος θήρας.
Οι παραβάτες διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή απαγορευτικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύτηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφίστανται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της συμμετοχής στην δημοπρασία.
Πλέον των παραπάνω οι παραβάτες των περιπτώσεων (1-7) θα στερούνται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την θηρευτική περίοδο (ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας καθώς και ο μεμονωμένος κυνηγός) ενώ οι παραβάτες της (8) περίπτωσης θα στερούνται την εδική άδεια εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων για ολόκληρη την περίοδο εκγύμνασης..

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί