koukou kiritsisxoliodigon  

Με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης την Τρίτη 3 Ιουλίου, στις 20:00, στο Δημαρχείο, με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αρκετά σημαντικά ζητήματα θα συζητήσει το Σώμα την ερχόμενη Τρίτη, τα οποία αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη του τόπου.
Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το «Έγκριση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πινδέων», το οποίο σχετίζεται άμεσα με το υδροηλεκτρικό στον Αχελώο στην Μεσοχώρα και την μετεγκατάσταση των κατοίκων του χωριού.
Με την περαίωση του ΣΧΟΟΑΠ(Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων), ο Δήμος έχει εκπληρώσει πλήρως και κανονικά τις διαδικαστικές του υποχρεώσεις του, οπότε από εδώ και πέρα αναλαμβάνει τις δικές της η ΔΕΗ, οι οποίες είναι η αποκατάσταση των πληγέντων Μεσοχωριτών και η αποπεράτωση του υδροηλεκτρικού, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
Η εκπόνηση ου ΣΧΟΟΑΠ είχε αρχίσει μετά την έγκριση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο για το υδροηλεκτρικό στον Αχελώο στην Μεσοχώρα, κάτι που ζητούσε επίμονα επί 2,5 χρόνια ο δήμος Πύλης.
Λόγω της αλλαγής της κατάστασης για την Μεσοχώρα, χρειάζονταν νέες μελέτες, που θα περιλαμβάνανε στο Σχέδιο και για το μη κατακλυζόμενο από την τεχνητή λίμνη τμήμα του χωριού, καθώς και άλλες τροποποιήσεις στην περιοχή. Ο Δήμος Πύλη προώθησε το ταχύτερο δυνατό τις σχετικές διαδικασίες, έχοντας παράλληλα διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια.
Η μετεγκατάσταση των κατοίκων της Μεσοχώρας θα πραγματοποιηθεί με βάση το ΣΧΟΑΑΠ, το οποίο γενικά αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και χωρική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας , σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον.
Σημαντικά επίσης θέματα είναι το Σχέδιο Πόλης για την Πύλη, με το οποίο θα καθοριστούν οι χρήσεις γης, η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Φήκη, αλλά τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, όπως και το Κέντρο Πρόληψης Υγείας.
Εξάλλου, θα συζητηθεί η πρόσληψη τακτικού προσωπικού και η ένταξη στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
Ματθαίος Μπίνας

Σε ένθετο

Τα θέματα εντός της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Β2 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Τ.Κ. Πύλης.
2. Έγκριση Β2 Σταδίου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Πινδέων.
3. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KWel, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λίμνες-Γιδαρέικα» της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης».
5. Ορισμός υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».
6. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Πύλης και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.
7. Πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του 82 του Ν. 4483/2017.
8. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Πύλης (Ν. Τρικάλων) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» – αποδοχή πίστωσης.
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2018.
11. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018» – Ψήφιση πίστωσης.
12. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
13. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ελάτης.
15. Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μυροφύλλου.
16. Αίτηση Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Αρματολικιωτών για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρματολικού για τις ανάγκες του Συλλόγου.
17. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
18. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην Τ.Κ. Στουρναραίικων».
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πιαλείων».
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».
22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης».
23. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί