koukou kiritsisxoliodigon  

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στις 20:00, στο Δημαρχείο.
Αν και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ήσυχη αναμένεται να είναι η συνεδρίαση του Σώματος, καθώς αφενός τα θέματα δεν προσφέρονται για αντιπαραθέσεις μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και αφετέρου το γενικό κλίμα τα τελευταία χρόνια είναι χαμηλών τόνων.
Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου, η οποία αφορά δύο μηχανικούς, που θα απασχοληθούν σε έργα του Δήμου και η προκήρυξη θα βγει στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το 8ο θέμα, το οποίο αφορά την απόδοση περίπου 5.000 ευρώ σε κάθε μία από τις τρεις οικογένειες που επλήγησαν στην Πιαλεία από το κατολισθητικό φαινόμενο, κονδύλια που προέρχονται για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών(ΥΠΕΣ), ενώ υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Πύλης έχει ήδη διαθέσεις σ’ αυτές από 1.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι για την διαβίωση των οικογενειών αυτών και όχι αποζημιώσεις.
Τέλος, ο Δήμος Πύλης έχει προγραμματίσει και έχει ήδη έτοιμες μελέτες για την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων. Για τον σκοπό αυτό, τα έξοδα θα καλυφθούν από κονδύλια του ΥΠΕΣ κατά 80% και κατά 20% από ίδια κεφάλαια του αυτοδιοικητικού φορέ

Τα θέματα:
1. Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικών οδών (αίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.)
2. Διατύπωση γνώμης για κατάργηση αγροτικής οδού (αίτηση LAFARMA.E.).
3. Διάθεση λήμματος δημοτικού δάσους Μεσοχώρας.
4. Πληρωμή οφειλώμενης λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης» (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.), από το Δήμο Πύλης, προς το Ι.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο.
5. Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
6. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
7. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» – αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πύλης».
8. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 26-02-2018, Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση οικοσκευής).
9. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.
10. Κατανομή πίστωσης για την εκδήλωση Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Βησσαρίωνα.
11. Αίτηση Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Τρικάλων για δεξίωση συμμετεχόντων και προσκεκλημένων των 24ων Πανελλήνιων Αγώνων Έφεδρων Ειδικών Δυνάμεων 2018 – κατανομή πίστωσης.
12. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για επιστροφή οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα.
13. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
14. Αίτηση Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για παραχώρηση δημοτικού σχολείου.
15. Αίτηση Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βακαρίου – Φορτωσίου «Το Αυγό» για παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βακαρίου.
16. Έγκριση της αριθμ. 72/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
17. Δέσμευση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
18. Υποβολή πρότασης για ένταξη της δράσης «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους.
19. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
20. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
21. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
22. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Στουρναραίικων».

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί