koukou kiritsisxoliodigon  

«Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»

Η 10η Αυγούστου 2018 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων στήριξης στην 1η πρόσκληση του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης, ως εξής:
• 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013)
• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.
Διαδικασία
Η αίτηση στήριξης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Τυποποιημένη αίτηση συμπληρωμένη, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ.
2) Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών.
3) Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης:
-Αντίγραφο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών ή Οργάνωσης Παραγωγών από την αρμόδια Υπηρεσία.
-Καταστατικό της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού προσώπου.
-Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών για τη συμμετοχή στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014–2020, καθώς και για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση που δεν ορίζεται βάσει του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας).
-Αναλυτική κατάσταση της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο με τα μέλη που την απαρτίζουν (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ για φυσικά πρόσωπα και Επωνυμία και ΑΦΜ για τα νομικά πρόσωπα).
-Βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών, με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης – ΚΑΔ του νομικού προσώπου.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί