koukou kiritsisxoliodigon  

Το νόμιμο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του υδραυλικού

Το ζήτημα της παρέμβασης της ΕΛ.ΑΣ. στην άσκηση του επαγγέλματος του υδραυλικού από άτομα μη πιστοποιημένα, χωρίς άδεια ή συνταξιούχους, έθεσε στην ηγεσία της τοπικής Αστυνομίας κλιμάκιο του Συνδέσμου Αδειούχων Υδραυλικών ν. Τρικάλων, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του Σώματος Ασφαλείας.
Τον αστυνομικό διευθυντή Τρικάλων Γεώργιο Σπηλιόπουλο και άλλα στελέχη της ΕΛΑΣ συνάντησε το κλιμάκιο των υδραυλικών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συνδέσμου Νίκο Βαλομάνδρα, οι οποίοι στηρίζονταν νομικά από τον δικηγόρο Χαράλαμπο Τσιρογιάννη.
Έννομα
Ο κ. Βαλομάνδρας επέδωσε σχετικό υπόμνημα στον κ. Σπηλιόπουλο, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, οι πάροχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών ελέγχονται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατά την εξέταση καταγγελιών από αποδέκτες υπηρεσιών είτε ύστερα από ατύχημα.
Στους ανωτέρω ελέγχους συμπεριλαμβάνονται και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται από διμελή όργανα που συγκροτεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία παρασχέθηκε η ελεγχόμενη υπηρεσία. Τα προσόντων μελών των ως άνω οργάνων ελέγχου είναι τα ίδια με αυτά των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει τα μέλη του οργάνου ελέγχου να κατέχουν τουλάχιστον τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας συναφούς με την προς εξέταση δραστηριότητα και το έργο τους να επικουρείται από την παρουσία εμπειρογνώμονα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή της οικείας επαγγελματικής ομοσπονδίας. Για τη διενέργεια ελέγχου ύστερα από καταγγελία, απαιτείται η καταβολή από τον καταγγέλλοντα παραβόλου ύψους 100 ευρώ, το οποίο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό της Περιφέρειας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης, εάν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα και, αναλόγως, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
Η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και η παροχή υπηρεσιών κακής ποιότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, επισύρει διοικητικές κυρώσεις και ειδικότερα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή και επιβολή προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ.
Συνεχίζει να ισχύει ο αναγκαστικός νόμος 501/37 , ο οποίος ορίζει την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών σε όσους ασκούν παρανόμως άνευ άδειας κλπ το επάγγελμα του υδραυλικού .
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρακαλείσθε θερμά να προβείτε σε συστάσεις σε όσους παρανόμως ασκούν το επάγγελμα σε παράβαση των ανωτέρω».\
Για παρανομία, το 100
«Ο Σύνδεσμός μάχεται για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων των μελών του, και η πολιτεία και οι αρχές πρέπει και οφείλουν να προστατέψουν αλλά και να κινηθούν σύμφωνα με τη νομοθεσία . Και επειδή θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη Παρακαλείσθε άμεσα να προχωρήσετε σε αυστηρές συστάσεις σε όσους καταγγελθούν και διαπιστώσετε ότι ασκούν παράνομα το επάγγελμα» τόνισε ο κ. Βαλομάνδρας.
Από την πλευρά του ο κ. Σπηλιόπουλος σημείωσε: «Η Αστυνομία μπορεί να κινηθεί μόνο αν υπάρξουν καταγγελίες. Ασφαλώς, είμαστε στο πλευρό σας, όπως άλλωστε πράττουμε γα κάθε πολίτη. Καλώ όλους τους πολίτες, όταν αντιλαμβάνονται κάτι παράνομο, να καλούν άμεσα το 100».

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί