koukou kiritsisxoliodigon  

8 εκ. ευρώ για έργα Δημόσιας Δασοπονίας

8.021.957,50 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δασοπονίας της Διεύθυνσης Δασών ν. Τρικάλων για το τρέχον έτος, όπως ενημερώνει ο διευθυντής Δασών ν. Τρικάλων Χρήστος Κουτσονάσιος.
Οι χρήσεις γης στο ν. Τρικάλων, συνολικής έκτασης 3.383.500 στρεμμάτων, είναι οι εξής: Δάση 1.369.230 στρεμ, Δασικές εκτάσεις 406.820 στρεμ, βοσκότοποι 567.980 στρεμ και λοιπές εκτάσεις (Γεωργικές, Λίμνες, Ποτάμια, κατοικημένες, και γυμνές εκτάσεις) 1.039.470 στρεμ. Από άποψη δασοκάλυψης ο Νομός κατέχει τη δέκατη θέση με κυριότερα είδη Ελάτη 535.740 στρεμ, Δρυς 511.210 στρεμ, Αείφυλλα πλατύφυλλα 406.820 στρεμ, Μαύρη Πεύκη 156.040 στρεμ, Οξυά 117.530 στρεμ, Πλάτανος 34.160 στρεμ, Λευκόδερμος 7.780 στρεμ, Καστανιά 4.480 στρεμ και Χαλέπιο Πεύκη 2.290 στρεμ.
Την ανάπτυξη, προστασία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των δασών αυτών αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τα προτεινόμενα στο υπόψη πρόγραμμα έργα, σημειώνει ο κ. Κουτσονάσιος και επισημαίνει πως τα στοιχεία των έργων πάρθηκαν από υπάρχουσες ή υπό σύνταξη τεχνικές μελέτες και συμπληρώθηκαν από εκτιμήσεις, κυρίως εκεί που οι τεχνικές μελέτες προβλέπονται να συνταχθούν μέσα στο 2019.
Όσον αφορά την χρηματοδότηση εφαρμογής του προγράμματος θα γίνει από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και άλλες πηγές για την υλοποίηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων αναφέρει ο κ. Κουτσονάσιος.
Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα Δημόσιας Δασοπονίας 2019 της Διεύθυνσης Δασών ν. Τρικάλων περιλαμβάνει τα εξής(τα ποσά σε ευρώ):
1. Μελέτες για σύνταξη :
Αφορούν έργα του ιδίου προγράμματος και θα συνταχθούν με αυτεπιστασία. Το συνολικό ύψος προϋπολογισμού δαπάνης σύνταξής των ανέρχεται στο ύψος των 1.700.
2.Δασοτεχνική διευθέτηση Χειμάρρων (Τεχνικά-Φυτοτεχνικά)
Η ορεινή περιοχή του Νομού Τρικάλων διασχίζεται από σημαντικό αριθμό χειμάρρων με σοβαρά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με κατάλληλα τεχνικά έργα διευθέτησής των. Για το σκοπό αυτό προγραμματίσθηκε η κατασκευή νέων τεχνικών έργων αποτροπής χειμαρρικών, ολισθητικών και πλημμυρικών φαινομένων στις κοίτες χειμάρρων της περιοχής μας. Τα προτεινόμενα έργα φαίνονται αναλυτικά στους επισυναπτόμενους πίνακες,ο δε συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης των εκτιμήθηκε στο ύψος 6.379.000.
3.Δασική Οδοποιία
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των αξιόλογων δασών του νομού μας, αλλά και για την εκτέλεση των λοιπών έργων του προγράμματος είναι η ύπαρξη του αναγκαίου δικτύου δασοδρόμων. Για το λόγο αυτό προγραμματίστηκαν βελτιώσεις δασοδρόμων, που θα αναβαθμίσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και θα γίνουν προσπελάσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα προτεινόμενα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 500.000.
4.Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων
Προτείνεται η βελτίωση και η αποκατάσταση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Κόζιακα (ΕΚΠΚ) για εύκολη και άνετη πρόσβαση των κυνηγών αλλά και του δασικού προσωπικού που είναι επιφορτισμένο για τη παρακολούθηση της σωστής διενέργειας του κυνηγιού, επίσης προτείνεται εργασίες συντήρησης κλωβών –πυρήνων προσαρμογής την εγκατάσταση ενός λυομένου οικήματος στην περιοχή του Καλονερίου καθώς και δαπάνες λειτουργίας της ΕΚΠΚ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 320.300 .
5.Αντιπυρική προστασία δασών
Για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στην περιοχή του νομού μας, προτείνουμε την αποκατάσταση βατότητας και βελτίωση της βατότητας του υφισταμένου οδικού δασικού δικτύου στα δύο Δασαρχεία. Αναλυτικά οι παραπάνω εργασίες φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, ο δε συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης εκτέλεσής των εκτιμάται στο ποσό 536.500.
6. Δασικά κτίρια
Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τις ανάγκες εργασίας και διαμονής εργατοτεχνικού και λοιπού δασικού προσωπικού, προτείνεται οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης των υφισταμένων δασικών κτιρίων του Δασαρχείου Καλαμπάκας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.000.
7.Βελτίωση ορεινών βοσκοτόπων
Ο ορεινός όγκος του Νομού μας αποτελεί το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Για την καλύτερη αξιοποίηση των περιοχών αυτών προτείνονται έργα βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης του βοσκοτόπου “Βερλίγκα” στην Τοπική Κοινότητα (ΤΚ) Χαλικίου Δήμου Καλαμπάκας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 211.457,50.
«Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έργα είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις προβλεπόμενες δράσεις και τους στόχους της Υπηρεσίας μας για την προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και θα συμβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δημοσίων δασών της περιοχής μας», δηλώνει ο κ. Κουτσονάσιος.

Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο newspaper μας
Μπορείτε να διαγραφείτε όποτε επιθυμείτε εσείς

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί